maandag 31 augustus 2009

CHIDO: een nieuw adviesbureau

CHIDO staat voor Chido Houbraken Informatie-, Documentatie- en Organisatieadvies en vanaf 1 september 2009 in bedrijf.

Zolang CHIDO nog geen eigen site heeft, met flashy logo en zo, dient dit blog voor het verspreiden van informatie over het bedrijf. De eigenaar, Chido Houbraken, is ook na te trekken op LinkedIn.

CHIDO richt zich op het adviseren van organisaties op het gebied van de logische inrichting en ordening van hun informatiehuishouding. Over de gevolgen van digitaliseringstrajecten voor de geheugen- en verantwoordingsfunctie van de gedigitaliseerde informatie is veel kennis en ervaring aanwezig.

CHIDO levert kennis, kunde en kwaliteit verpakt in heldere adviezen en aanbevelingen. Indien gewenst kunnen de aanbevelingen, mits overgenomen, gemonitord worden. CHIDO is een éénmansbedrijfje (een zelfstandige professional) en vooral geïnteresseerd in kleinere adviesopdrachten. In deze opstartfase zijn er nog opdrachten in te plannen.

Geen opmerkingen: