woensdag 14 april 2010

Burgerarchivaris

Eergisteren verscheen een aardige blog van de Amerikaanse archivaris Kate Theimer over de term Citizen Archivist: de Burgerarchivaris.


Citizen Archivists zijn volgens Kate:
People who take responsibility for carrying out archival functions for records or papers that are either their own personal property or which are currently not under the custodianship of an archives or archivist.
Het zijn dus niet de vrijwilligers bij een archiefdienst, een standpunt dat blijkbaar door bepaalde stromingen in de Verenigde Staten wel ingenomen wordt.

Ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Een burgerjournalist, bijvoorbeeld, is ook geen vrijwilliger bij een lokale omroep, maar een professional op een vakgebied die journalistieke methoden en technieken gebruikt voor een inhoudelijk verhaal.

Zo ook de burgerarchivaris, die archivistische methoden en technieken gebruikt voor het beheer van archiefstukken die - toevallig of functioneel - onder zijn of haar beheer vallen, terwijl hij/zij er niet voor opgeleid is. Dat kan dus de secretaris van het bestuur van een amateur-voetbalclub zijn, die de taak van het beheren van het bestuursarchief serieus neemt, maar ook de enthousiaste professional die archivaris-achtige activiteiten ontplooit binnen zijn of haar eigen interessegebied, zoals bijvoorbeeld Rick Prelinger.

Het archiefwezen zou deze mensen kunnen ondersteunen. Ze beheren namelijk archief en dat ligt ook ons, archivarissen, na aan het hart. Beschouw ze als gelijkgestemden in de liefde voor archieven. Ons Soort Mensen, zeg maar.

Dat ondersteunen kan met praktische en duidelijke adviezen, tutorials, handleidingen en dergelijke ter ondersteuning van de burgerarchivaris. Kijk bijvoorbeeld eens naar de blog Digitaal duurzaam voor de gewone man van Ingmar Koch uit 2008.

Nadeel van de definitie van Kate is dat Records Managers (DIV-ers, dus) er ook onder vallen en dat is niet zinvol. Ten eerste zijn deze functionarissen wèl opgeleid voor het beheren van archieven (alleen niet als archivaris) en ten tweede geeft het een verkeerde focus bij het ondersteunen van burgerarchivarissen door het archiefwezen.

Vandaar dat de ook door Kate aangehaalde definitie van de bovengenoemde Rick Prelinger me beter lijkt:
People working _outside_ established institutions who are doing archival-quality work (not simply collecting), typically in an area that is neglected or inadequately addressed by established collections. Citizen archivists collect and add value to records of significance, many of which ultimately find their ways into institutions.
Laten we de burgerarchivaris serieus nemen en ondersteunen, want we zullen er baat bij hebben.

Afbeeldingen
http://www.amazon.com/gp/product/images/1580083528/ref=dp_image_text_0?ie=UTF8&n=283155&s=books

Geen opmerkingen: