donderdag 17 oktober 2013

De drone doet het gewoon!

Ik ben sinds, pak 'm beet, 2003 geïnteresseerd in drones. Toen hoorde ik via mijn werk dat de Amerikaanse regering inzette op onbemande luchtmacht in plaats van bemande. Drones, dus.

En dat plaatste de aanschaf van de JSF (ja, dat loopt al zeker zo lang) in een heel ander daglicht. Als de sterkste luchtmacht ter wereld niet meer kiest voor stoere piloten in toys for boys, maar voor door nerds op afstand bestuurde robots (ze hebben er nu al 11.000 ingezet), dan geeft dat te denken.

Een strakke definitie voordeze betekenis van drone is er niet, omdat er allerlei kleine uitzonderingen op mogelijk zijn. Maar over het algemeen is het te beschrijven als een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. De toestellen worden vaak op afstand bestuurd, waarbij de bestuurder zich in de nabijheid kan bevinden, maar ook op duizenden kilometers afstand. Ze worden militair voor meerdere doelen ingezet, zoals inlichtingen verzamelen, bevoorrading en het uitvoeren van aanvallen. En ondertussen ook steeds vaker politioneel voor monitoring en toezicht.


Maar het gaat me in deze post niet om het gebruik, maar de maatschappelijke overwegingen bij het gebruik: Big Brother (met de nadruk op privacy) en ontmenselijking.


Privacy en Big Brother
Drones houden mensen in de gaten. Vooral de niet-militaire drones worden daarvoor gebruikt, ook in Nederland. Minister Opstelten wil dat gemeenten drones kunnen inzetten om 'het gevoel van veiligheid' te vergroten.


De drone doet het gewoon! Voor een veiliger Nederland.
(http://www.speld.nl/2013/09/04/drone-gaat-burgers-realtime-corrigeren)

Het wetsvoorstel Flexibel Cameratoezicht van minister Opstelten moet dit regelen. Ik ben heel benieuwd hoe de kamer uiteindelijk op dit voorstel gaat reageren (vanaf 18:30).

Het is maar de vraag of meer cameratoezicht feitelijk echt helpt. Misschien dat een deel van de burgers het een veilig gevoel geeft, maar komt daar niet een unheimisch gevoel voor terug over het steeds bekeken worden door meevliegende camera's?

Het zal, helaas, ook wel een proces van gewenning zijn. Op den duur weten we niet beter. En er zijn inderdaad situaties te bedenken waarbij deze eyes in the skies nuttig zijn, zoals het monitoren van files, het snel afleveren van een defibrillator, voor ecologische doelen of een extra set ogen voor strandwachten bij het zoeken naar drenkelingen.

Blijft de vraag hoever de overheid mag gaan met het schenden of inperken van ons privacy-grondrecht om het gevoel van veiligheid te vergroten.

Want hoe meet je dat gevoel dan? Nou, met de Veiligheidsmonitor van datzelfde ministerie van minister Opstelten:
De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht  besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. (CH: Zie ook hier, hier en hier)
Als de gemeente ook drones mag inzetten tegen respectloos gedrag, komen we aardig in de buurt van het satirische filmpje van De Speld, hierboven.

Maar niet alleen de overheid doet aan deze praktijken. Zoals wel vaker worden nieuwe technieken uiteindelijk zo goedkoop dat ze ook door de individuele burgers ingezet kunnen worden. Het privacy-aspect wordt daarmee niet alleen een zaak van burger versus overheid, maar ook van burger versus burger (of media, of bedrijf).

AirAware
It ships with a version of Google Now that alerts you when it's too late to leave for your appointments.
(http://xkcd.com/1207)
(Dit soort maatregelen wekken vaak contra-maatregelen op, met nieuwe maatregelen tot gevolg. Ik ben benieuwd wanneer de eerste drone shooting wedstrijden komen en wanneer drones daartegen bewapend worden.)

Overigens worden drones nu ook al door de overheid voor toezicht gebruikt. Ingmar Koch heeft op basis van publicaties in de Staatscourant een drone-index voor Nederland gemaakt. Een deel van de drones wordt overduidelijk door de politie ingezet voor toezicht en opsporing:


View Drones boven je kop in a larger map

Ontmenselijking
Een poosje geleden hoorde ik een uitzending van VPRO Bureau Buitenland (op 39-41 minuten en vooral op 46:30 minuten) over de ethische gevolgen van het inzetten van drones in orlogssituaties. De asymmetrie tussen degene die de drone inzet om te doden en de afstand tot het doden zelf zou zorgen voor het 'ontmenselijken' van oorlogsvoering. Wat men bedoelde is dat je als bestuurder van een drone in je veilige kazerne in de Verenigde Staten weinig meekrijgt van de omstandigheden en het leed ten gevolge van je acties in bijvoorbeeld Afghanistan. De persoonlijke betrokkenheid wordt anders gericht.

More Accurate
We live in a world where there are actual fleets of robot assassins patrolling the skies. At some point there, we left the present and entered the future. (http://xkcd.com/652)
Het is een discussie die speelt sinds het inzetten van de kruisboog (om die reden in de 11e eeuw verboden door Paus Urbanus II) en de longbow tijdens de Honderdjarige Oorlog. Het waren zorgen die ook geuit werden bij het kanon, het machinegeweer en de bommenwerper.

En dus ook bij drones. Het onderscheid met een computerspelletje wordt steeds kleiner, niet alleen omdat de drones steeds meer kunnen, maar ook omdat de videospellen steeds realistischer worden. Daardoor zijn 14-jarige supergamers potentieel in staat om deze drones op tactisch niveau in te zetten.

Mogelijke consequenties worden aardig beschreven in het mooie science fiction boek Enders Game (Orson Scott Card, 1985). Ender wordt als zesjarig nerd-achtig jongentje uitgekozen om naar de Battle School te gaan. De mensheid is ondertussen uitgewaaierd over het universum en in oorlog met de Formics, een buitenaardse, insekt-achtige soort (ook wel de Buggers genoemd en ik vermoed een van de inspiratiebronnen voor Verhoevens Starship Troopers). De jonge uitverkorenen worden met behulp van simulators (video games) getraind in het commando voeren over een ruimtevloot. Ender is briljant en slaat een aantal klassen over. Op tienjarige leeftijd moet hij zijn eindtest doen:
Ender is brought to the simulator, with several IF [International Fleet, CH] commanders watching, and told by Mazer [zijn docent, CH] this is his final test. As the simulation starts, Ender finds his human fleet far-outnumbered by the Formic forces above a planet. Ender sacrifices most of his fleet of fighters to launch a Molecular Disruption Device at the planet, destroying the planet and the entire Formic fleet. Though Ender had anticipated that breaking the rules would mean he would be expelled from school, he discovers the IF commanders celebrating. Mazer returns, and informs Ender that this was not a simulation, but the actual IF contingent and the Formic main fleet at the Formic homeworld: Ender has just destroyed the Formic homeworld and committed xenocide of the Formics, ending the war. [Bron: wikipedia]
Ender's Game is vorig jaar verfilmd:Meer over drones
Everyone Who Wants a Drone Will Have One Soon
Kleine ‘drones’, een revolutie in de luchtvaart
De vijf meest indrukwekkende drones
http://www.radio1.nl/bureaubuitenland?on=2013-03-24
http://www.radio1.nl/search/drones?start=10

Plaatjes
http://images.smh.com.au/2013/02/17/4040016/art729-drones-privacy-620x349.jpg
http://xkcd.com/652/
http://xkcd.com/1207/

12 opmerkingen:

Bob Coret zei

Zie ook Drones zijn meer speelgoed dan nuttig hulpmiddel politie.

CHIDO zei

Dankjewel, Bob. Had 'm al gelezen en eigenlijk is het een samenvatting van wat Schouw ook al op radio 1 heeft gezegd:http://www.radio1.nl/items/84712-tros-kamerbreed-over-drones-privacy-internationale-on-macht-mbt-egypte-en-syrie-en-de-macht-van-de-oppositie (vanaf 18:30).

CHIDO zei

Met dank aan Christian:

FAA gaat drones voor burgers aan banden leggen
Luchtvaartautoriteit FAA neemt de eerste stap in de weg naar toekomstige regelgeving rond het privé- en commercieel gebruik van drones. Al laten de nieuwe regels nog jaren op zich wachten.

In een poging om belanghebbenden alvast op scherp te zetten komt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA met een globaal stappenplan voor de regelgeving rond drones. De onbemande luchtvaartuigen, die het land al jaren militair inzet, bieden legio mogelijkheden voor commerciële toepassingen en ook privégebruik.

Lees verder:
http://webwereld.nl/beveiliging/80034-faa-gaat-drones-voor-burgers-aan-banden-leggen

CHIDO zei

Vandaag in De Correspondent:
Een First Person Shooter, maar dan echt
(https://decorrespondent.nl/380/een-first-person-shooter-maar-dan-echt)

Debriefing Drone Operators is een bijzondere, korte film die een inkijk geeft in de gevoels- en gedachtewereld van een bijzonder slag mensen: de bestuurders van drones.
Filmmaker Jack Faber kreeg de beschikking over het materiaal van een drone-aanval in Afghanistan en combineerde dat met getuigenissen van bestuurders.

CHIDO zei

Drones, MIVD en de Snowden/NSA-affaire:
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/08/nsa-dossiers-nederlandse-data-mogelijk-gebruikt-bij-drone-aanvallen/

NEDERLAND TAPTE GESPREKKEN VAN MILJOENEN SOMALIËRS
Twee nieuwe documenten laten zien dat een groot deel van de Nederlandse inspanningen gericht is op Somalië. De MIVD onderschepte de afgelopen jaren vanuit het Friese Burum vele miljoenen telefoongesprekken van Somaliërs. Deze data deelde de dienst met de NSA, onder meer in het kader van de anti-piraterijmissie Ocean Shield. Omgekeerd gaf de NSA speciale interceptietechnologie aan de Nederlanders om op zee inlichtingen te verzamelen.

VS HEBBEN BAAT BIJ GOEDE INFORMATIEPOSITIE NEDERLAND
De Nederlandse inlichtingen blijken voor de Amerikanen interessant te zijn, blijkt uit de documenten. Waar de Nederlanders dankzij Burum een goede informatiepositie hebben ten aanzien van Somalië, hebben de Amerikanen die niet. In een van de documenten schrijft de NSA: “De piraten zijn overgeschakeld naar operaties op het land. De NSA heeft geen toegang tot het lokale [telefoon]netwerk.” De Nederlandse MIVD heeft die toegang wel, aldus de NSA.

Sinds 2011 gebruiken de Amerikanen ook in Somalië drones om leden van de fundamentalistische organisatie Al-Shabaab te liquideren. Dat is internationaal omstreden. De juridische basis voor de acties is wankel en er vallen veel onschuldige slachtoffers bij.

Hanneke zei

TEDTalks: P.W. Singer in
Military robots and the future of war

http://www.ted.com/talks/pw_singer_on_robots_of_war

Enkele citaten:
"When historians look at this period, they're going to conclude that we're in a different type of revolution: a revolution in war, like the invention of the atomic bomb. But it may be even bigger than that, because our unmanned systems don't just affect the "how" of war-fighting, they affect the "who" of fighting at its most fundamental level."

"But just as software has gone open-source, so has warfare. Unlike an aircraft carrier or an atomic bomb, you don't need a massive manufacturing system to build robotics. A lot of it is off the shelf. A lot of it's even do-it-yourself. One of those things you just saw flashed before you was a raven drone, the handheld tossed one. For about a thousand dollars, you can build one yourself, equivalent to what the soldiers use in Iraq."

"And so I think what we're going to see is two trends take place with this. First is, you're going to reinforce the power of individuals against governments, but then the second is that we are going to see an expansion in the realm of terrorism. The future of it may be a cross between al Qaeda 2.0 and the next generation of the Unabomber. And another way of thinking about this is the fact that, remember, you don't have to convince a robot that they're gonna receive 72 virgins after they die to convince them to blow themselves up."

"But the future of war is also going to be a YouTube war. [...] Soldiers have a name for these clips. They call it war porn. [...] This ability to watch more but experience less creates a wrinkle in the public's relationship with war.[...] But we have to remember, these are just the clips. These are just the ESPN SportsCenter version of the game. They lose the context. They lose the strategy. They lose the humanity. War just becomes slam dunks and smart bombs."

"The future of war also is featuring a new type of warrior, and it's actually redefining the experience of going to war. You can call this a cubicle warrior. This is what one Predator drone pilot described of his experience fighting in the Iraq War while never leaving Nevada. 'You're going to war for 12 hours, shooting weapons at targets, directing kills on enemy combatants, and then you get in the car and you drive home and within 20 minutes, you're sitting at the dinner table talking to your kids about their homework.'
Now, the psychological balancing of those experiences is incredibly tough, and in fact those drone pilots have higher rates of PTSD than many of the units physically in Iraq."

"We have new wrinkles in the laws of war and accountability. What do we do with things like unmanned slaughter?
And so you have this question: what does this lead to issues like war crimes? Robots are emotionless, so they don't get upset if their buddy is killed. They don't commit crimes of rage and revenge. But robots are emotionless. They see an 80-year-old grandmother in a wheelchair the same way they see a T-80 tank: they're both just a series of zeroes and ones. And so we have this question to figure out: How do we catch up our 20th century laws of war, that are so old right now that they could qualify for Medicare, to these 21st century technologies?"

CHIDO zei

FAA grounds Amazon’s drone delivery plans. Marketing ploy or not, Amazon's drone delivery project hits FAA turbulence.
http://arstechnica.com/tech-policy/2014/06/faa-grounds-amazons-drone-delivery-plans/

The Federal Aviation Administration has said that online shopping powerhouse Amazon may not employ drones to deliver packages, at least not anytime soon.

The revelation was buried in a FAA document (http://www.faa.gov/about/initiatives/uas/media/model_aircraft_spec_rule.pdf) unveiled Monday seeking public comment on its policy on drones, or what the agency calls "model aircraft."

The FAA has maintained since at least 2007 that the commercial operation of drones is illegal. A federal judge ruled in March, however, that the FAA enacted the regulations illegally because it did not take public input before adopting the rules, which is a violation of federal law. Flight regulators have appealed the decision, maintaining that commercial applications are still barred.

The agency has promised that it would revisit the commercial application of small drones later this year, with potential new rules in place perhaps by the end of 2015. But for now, the agency is taking a hard line against the commercial use of drones, and it's unclear whether that policy would change.

Brendan Schulman, the New York lawyer who convinced a federal judge to declare that the FAA is illegally enforcing a commercial ban on drones, lashed out at the FAA's latest attack on them. "It's a purported new legal basis telling people to stop operating model aircraft for business purposes," he said.

In Monday's announcement, published in the Federal Register, the FAA named Amazon's December proposal (http://arstechnica.com/gadgets/2013/12/forget-amazons-two-day-shipping-soon-you-can-select-drone-delivery/) as an example of what is barred under regulations that allow the use of drones for hobby and recreational purposes. The agency did not mention Amazon Prime Air by name, but it didn't have to.

Under a graphic that says what is barred, the FAA mentioned the "Delivering of packages to people for a fee." A footnote added, "If an individual offers free shipping in association with a purchase or other offer, FAA would construe the shipping to be in furtherance of a business purpose, and thus, the operation would not fall within the statutory requirement of recreation or hobby purpose."

Amazon has had its fingers crossed that the agency would change course. But for now, the online shopping behemoth realizes that its delivery methods won't include drones anytime soon, despite the FAA's announcement Monday. "Putting Prime Air into commercial use will take some number of years as we advance the technology and wait for the necessary FAA rules and regulations," Amazon has said (http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=8037720011).

The FAA document, which comes amid some dangerous incidents (http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2014/06/23/close-encounters-with-small-drones-on-rise/) involving ground-operated drones, contained a small laundry list of examples of what types of commercial applications are barred, including:

Determining whether crops need to be watered that are grown as part of a commercial farming operation
A person photographing a property or event and selling the photos to someone else
A realtor using a model aircraft to photograph a property that he is trying to sell and using the photos in the property's real estate listing
Receiving money for demonstrating aerobatics with a model aircraft.
Last week, the National Park Service barred all drone flights from its parks (http://www.nps.gov/news/release.htm?id=1601). Regulators' attacks on the commercial use of drones have included everything from drone journalism to a nonprofit search-and-rescue outfit using drones (http://arstechnica.com/tech-policy/2014/04/search-and-rescue-drone-mission-grounded-by-faa-sues-for-right-to-fly/).

CHIDO zei

Killer drone report downplays “PlayStation mentality” of pilots

The US killer drone program is not creating a "PlayStation mentality" about war, a report from former Pentagon and Central Intelligence Agency officials said Thursday.
Unmanned aerial vehicles, the study called them, "do not turn killing into a video game."

Lees verder: http://arstechnica.com/tech-policy/2014/06/killer-drone-report-downplays-playstation-mentality-of-pilots/

CHIDO zei

Dronevertizing
(http://www.dutchcowboys.nl/advertising/na-cat-vertising-nu-ook-drone-vertising)

In Rusland was er de eerste “drone-vertising” campagne voor ‘Wokker,’ het fastfood bedrijf zet drones is om de rijst en noodle gerechten te promoten.

Volgens Hungry Boys is het geen spoof, en was de actie gericht op het financiële district van Moskou, om lunch te promoten onder de altijd drukke kantoormedewerkers. Naar verluidt, steeg de omzet met 40%.

Zie ook: http://eng.hungryboys.ru/Dronevertising-Wokker

CHIDO zei

De toekomst van onderzeeërs als 'vliegdekschip' voor 'onderwater-drones'http://nationalinterest.org/feature/are-submarines-about-become-obsolete-12253

Familie Houbraken van Aalst zei

Een dagje mee met de bestuurders van een drone:
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/18/she-kills-people-from-7-850-miles-away.html

Beveiligingscameras Nederland zei

Alhoewel het gebruik van drones handig is, is het belangrijk dat het wel op bepaalde tijdstippen wordt ingezet. Zo hoeven we namelijk niet 24uur in de gaten gehouden hoeven te worden. Het kan namelijk prima zijn tijdens een voetbalwedstrijd of een bepaalde bijeenkomst waar extra surveillance nodig is. Anders gaat het zeer zeker ten koste van onze privacy, wat natuurlijk erg jammer zou zijn.