vrijdag 20 september 2013

Nieuw positie voor het Nationaal Archief?

Op 9 september heeft minister Bussemaker van OC&W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het definitief afblazen van de fusie tussen het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit zegt de minister over de positie van het Nationaal Archief:
Door de digitalisering is de wijze van werken van de archiefvormers zelf bepalend geworden voor de vraag of wij de informatie van nu ook in de toekomst kunnen ontsluiten, lezen en herleiden. Om deze reden is het nodig dat het Nationaal Archief de komende jaren een omslag maakt naar een organisatie met kennis en advies over digitaliseringsvraagstukken en de actuele bedrijfsvoering van de archiefvormers zelf. Deze taak zal de komende jaren in zwaarte en verantwoordelijkheid aanmerkelijk toenemen.
[...]
Deze omslag komt tot uiting in de komende reorganisatie van het Nationaal Archief, die tussen dit najaar en 01-01-2016 geheel gerealiseerd moet zijn. Gelet op zijn rol en taken in het archiefstelsel en de richting die het Nationaal Archief hiermee inslaat is een fusie met de Koninklijke Bibliotheek niet de juiste keuze.
Als je niet beter wist, zou je denken dat het Nationaal Archief na de reorganisatie alleen nog DIV-adviseurs kent. In ieder geval ligt de nadruk nu heel erg op het deel van de Januskop dat richting de archiefvormer kijkt.Wel wordt iets verderop in de brief gezegd dat er samengewerkt wordt binnen de cultuursector. Dit is een algemeen verhaaltje, waar het Nationaal Archief een keer wordt genoemd als (samen met de KB) participerend in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Maar echt overtuigend komt het er niet (meer) uit.

Kortom, het Nationaal Archief raakt steeds verder los van de cultuursector. Misschien moet er dan ook maar naar een nieuw Ministerie gekeken worden? Maar welk?

In haar brief stelt Bussemaker eveneens:
Duurzame en toegankelijke informatie ligt aan de basis van onze rechtstaat 
Als we ervan uitgaan dat we in een democratische rechtstaat wonen, dan is het Ministerie van BZK geen onlogische keuze voor het Nationaal Archief:
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie.
 En dit Ministerie doet ook iets met de Digitale Overheid:
Iedereen moet zo gemakkelijk mogelijk informatie van de overheid kunnen krijgen. Dat is een recht. Geheimhouding kan alleen als uitzondering, als daar een goede reden voor is. Ook data die overheden hebben, moeten zo veel mogelijk beschikbaar zijn om opnieuw te gebruiken.
 Vooral de laatste zin zou ook een garantie kunnen zijn voor het archief als cultuurhistorisch erfgoed.

Zullen we het gewoons eens een tijdje proberen?

Plaatjes
Gebaseerd op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:N29Janus-u-Bellona.jpg

Geen opmerkingen: