woensdag 21 januari 2015

Het Syndroom van Informationele Schijnvolledigheid (SISV)

Syndroom van Informationele Schijnvolledigheid (SISV):
Een gevoel van volledigheid van feiten en kennis te hebben of willen bereiken door het raadplegen van informatiebronnen.

Er bestaan twee varianten van het ziektebeeld:

Het eerste uit zich in waanbeelden over bestaande (soms alledaagse) situaties, doordat de patiënt daadwerkelijk gelooft voldoende kennis en gegevens te hebben opgedaan, zonder zich te realiseren dat dat in die situatie niet mogelijk is. De diagnose luidt dan hypo-informationele schijnvolledigheid.
Deze vorm komt veel voor bij politici, een bepaald soort manager, een bepaald soort beleidsambtenaar, complottheoristen en middelbaar scholieren.

Calvin & Hobbes (Bill Watterson)
De tweede is het gevolg van het besef dat de bronnen altijd onjuist en/of nooit volledig zijn. Daar waar een normaaltype informatieverwerker zich bewust is van de gebrekkigheid van de bronnen en de informatie aanvult met andere middelen om beslissingen te nemen of beschrijvingen te geven, is deze variant geobsedeerd door volledigheid middels bronnenraadpleging. De patiënt blijft doorzoeken naar nieuwe bronnen, ook als de kansen op nieuwe of betere informatie nihil zijn of de tijdsinvestering niet meer opweegt tegen de mogelijke kwaliteitsverbetering. De diagnose luidt dan hyper-informationele schijnvolledigheid.
Deze obsessie kan (soms in extreme vorm) voorkomen bij een bepaald soort beleidsambtenaar, complottheoristen en promovendi in de geesteswetenschappen.

Jason Casteel
Door het verschil in beleving van volledigheid is één allesomvattende behandelmethode niet waarschijnlijk.

Het is niet aan te raden beide varianten direct contact te laten hebben. Verbaal en in enkele gevallen fysiek geweld zijn geen ongewone symptomen tijdens een interactie.

Plaatjes
https://muktamanassu.files.wordpress.com/2012/08/304580_10151083635869116_425098035_n.jpg?w=842
http://fc09.deviantart.net/fs70/f/2010/187/e/b/eba8830b55a121b5e30c25df4ebece46.gif

Geen opmerkingen: