donderdag 7 maart 2013

Het edepot? Dat ben ik!

Hoera! Vandaag kregen wij (Erika Hokke en ik) formeel de opdracht van de WVI om een Introdag edepot te ontwikkelen voor de verschillende RHC’s en deze daarna ook uit te voeren.
En, lieve lezers, daar worden wij erg enthousiast van!

Duurzame toegankelijkheid van digitaal archief  vraagt om een edepot: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezigehard- en software, om het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk te maken.

Een hele mond vol.

De Nederlandse RHC’s (Regionale Historische Centra) en het Nationaal Archief werken samen aan een landelijk edepot. Langzamerhand zijn ze zo ver dat het edepot lokaal, bij de verschillende RHC’s ingericht kan worden. Dan wordt het meteen actueel voor de medewerkers.

Kern van de Introdag is om te zorgen dat alle medewerkers van een RHC betrokken raken bij de implementatie van het edepot en dat ze een idee krijgen bij de gevolgen voor hun eigen werkzaamheden.

We gaan daarbij uit van het concept Het edepot? Dat ben ik! Het edepot is een combinatie van hardware, software, middelen en vooral mensen en afspraken. Het is dus meer dan technologie en zal van veel mensen een nieuwe houding vergen.

Dat willen we bereiken met de volgende ‘denkstappen’:
  • bewustwording : oh, is dàt een edepot
  • urgentiegevoel: dat edepot, daar moet ik wat mee
  • saamhorigheid: we doen het samen en het is relevant
  • enthousiasme: met het edepot kom je verder!
  • en een blik op de toekomst: zo gaan wij werken met dat edepot
Natuurlijk is één dag niet genoeg om iedereen een nieuwe werkwijze eigen te laten maken. Maar het is wel een fundament waarop de rest (visievorming, training en opleiding, werkafspraken) gedragen kan worden.

En opeens weet je het: “Het edepot, dat ben ik!!!”


4 opmerkingen:

Christian zei

Proficiat! Mooi concept trouwens, die introdag. ;-)

Ben benieuwd hoe het verder gaat lopen.

CHIDO zei

@Chris
We hadden een enorm goede inspirator! ;-)

Julia zei

Wat goed zo'n e-depot introdag!

CHIDO zei

Dank je, Julia.
Helaas nog niet voor andere archiefdiensten, maar wie weet...