donderdag 24 december 2009

Zaakgericht werken: niets nieuws onder de zon

Hét toverwoord voor DIV-medewerkers en Records Managers is zaakgericht. Zeker in gemeenteland is dit een belangrijk punt; het zaakgerichte werken. En het schijnt alles te veranderen.

Wat is zaakgericht werken?
Uiteraard heeft Wikipedia een beschrijving, die ik even snel zal samenvatten. Zaakgericht werken is een:
1. Ordeningsprincipe voor informatie;
2. Manier van werken;
3. Inrichtingsprincipe voor een digitale werkomgeving.

En zoals iedere DIVver of Records Manager meteen ziet; nummer 1 raakt onze core business. Het ordenen (en toegankelijk maken en houden) van informatie ís ons werk.

dinsdag 10 november 2009

Archief = fiets

Een paar dagen geleden verscheen er een artikel in Binnenlands Bestuur, met als titel Stukken bestaan, maar zijn van niemand. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wees een verzoek van Binnenlands Bestuur op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op wel heel bijzondere gronden af. Een aardig staaltje van onkunde op het gebied van archief- en informatierecht.

vrijdag 25 september 2009

Geheugen als archief

Ergens begin dit jaar heb ik als luisterboek De Heimweefabriek van Douwe Draaisma beluisterd. Het werd me aangeraden door Dany Venema, die vond dat Draaisma interessante dingen over archieven en geheugenfunctie te melden heeft. Hij had gelijk.

maandag 31 augustus 2009

CHIDO: een nieuw adviesbureau

CHIDO staat voor Chido Houbraken Informatie-, Documentatie- en Organisatieadvies en vanaf 1 september 2009 in bedrijf.

Zolang CHIDO nog geen eigen site heeft, met flashy logo en zo, dient dit blog voor het verspreiden van informatie over het bedrijf. De eigenaar, Chido Houbraken, is ook na te trekken op LinkedIn.

CHIDO richt zich op het adviseren van organisaties op het gebied van de logische inrichting en ordening van hun informatiehuishouding. Over de gevolgen van digitaliseringstrajecten voor de geheugen- en verantwoordingsfunctie van de gedigitaliseerde informatie is veel kennis en ervaring aanwezig.

CHIDO levert kennis, kunde en kwaliteit verpakt in heldere adviezen en aanbevelingen. Indien gewenst kunnen de aanbevelingen, mits overgenomen, gemonitord worden. CHIDO is een éénmansbedrijfje (een zelfstandige professional) en vooral geïnteresseerd in kleinere adviesopdrachten. In deze opstartfase zijn er nog opdrachten in te plannen.