dinsdag 12 november 2013

The Ontario E-Mail Deletion Scandal in woord en beeld

In Canada - en in het bijzonder in de provincie Ontario -  is dit jaar een hoop gedoe ontstaan over verdwenen emails. Het gaat over mails van Craig MacLennan, voormalig Chief of Staff van het (provinciale) Ministerie van Energie. MacLennan had de neiging om consequent zijn emailbox te schonen door alles rücksichtlos te deleten.

Zero Inbox

vrijdag 18 oktober 2013

Een symbool voor het edepot?

Sinds ik samen met Erika Hokke de Introdag edepot voor de RHC's in den lande geef, vraag ik me af wat een mooi symbool of stilistisch beeld voor het edepot zou zijn.

Ik kwam nooit verder dan een variant van het OAIS-model.

Open Archival Information System volgens de Eisen Duurzaam Digitaal Depot.
Daar waar 'papieren' depots nog wel te doen zijn (stellingkasten, kluis), is iets als een edepot nog te ongrijpbaar om er een aansprekend teken bij te verzinnen.

En ik blijk niet de enige te zijn.

donderdag 17 oktober 2013

De drone doet het gewoon!

Ik ben sinds, pak 'm beet, 2003 geïnteresseerd in drones. Toen hoorde ik via mijn werk dat de Amerikaanse regering inzette op onbemande luchtmacht in plaats van bemande. Drones, dus.

En dat plaatste de aanschaf van de JSF (ja, dat loopt al zeker zo lang) in een heel ander daglicht. Als de sterkste luchtmacht ter wereld niet meer kiest voor stoere piloten in toys for boys, maar voor door nerds op afstand bestuurde robots (ze hebben er nu al 11.000 ingezet), dan geeft dat te denken.

Een strakke definitie voordeze betekenis van drone is er niet, omdat er allerlei kleine uitzonderingen op mogelijk zijn. Maar over het algemeen is het te beschrijven als een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. De toestellen worden vaak op afstand bestuurd, waarbij de bestuurder zich in de nabijheid kan bevinden, maar ook op duizenden kilometers afstand. Ze worden militair voor meerdere doelen ingezet, zoals inlichtingen verzamelen, bevoorrading en het uitvoeren van aanvallen. En ondertussen ook steeds vaker politioneel voor monitoring en toezicht.


Maar het gaat me in deze post niet om het gebruik, maar de maatschappelijke overwegingen bij het gebruik: Big Brother (met de nadruk op privacy) en ontmenselijking.

vrijdag 20 september 2013

Nieuw positie voor het Nationaal Archief?

Op 9 september heeft minister Bussemaker van OC&W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het definitief afblazen van de fusie tussen het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit zegt de minister over de positie van het Nationaal Archief:
Door de digitalisering is de wijze van werken van de archiefvormers zelf bepalend geworden voor de vraag of wij de informatie van nu ook in de toekomst kunnen ontsluiten, lezen en herleiden. Om deze reden is het nodig dat het Nationaal Archief de komende jaren een omslag maakt naar een organisatie met kennis en advies over digitaliseringsvraagstukken en de actuele bedrijfsvoering van de archiefvormers zelf. Deze taak zal de komende jaren in zwaarte en verantwoordelijkheid aanmerkelijk toenemen.
[...]
Deze omslag komt tot uiting in de komende reorganisatie van het Nationaal Archief, die tussen dit najaar en 01-01-2016 geheel gerealiseerd moet zijn. Gelet op zijn rol en taken in het archiefstelsel en de richting die het Nationaal Archief hiermee inslaat is een fusie met de Koninklijke Bibliotheek niet de juiste keuze.
Als je niet beter wist, zou je denken dat het Nationaal Archief na de reorganisatie alleen nog DIV-adviseurs kent. In ieder geval ligt de nadruk nu heel erg op het deel van de Januskop dat richting de archiefvormer kijkt.


dinsdag 17 september 2013

Kunst in het edepot?

Vandaag wees René mij op deze kunstvorm: schilderijen maken met Excel.

Kersenbloesem bij Kasteel Jogo, Tatsuo Horiuchi (2006)
Kunst
De Japanse kunstenaar Tatsuo Horiuchi maakt inderdaad opvallend fraaie plaatjes met Excel. Hij koos dertien jaar geleden voor het spreadsheetprogramma, omdat het (toen) standaard geïnstalleerd stond op PC's met Windows en het relatief eenvoudig te beheersen is. Aldus dit artikel.

maandag 24 juni 2013

Nieuwe blog over films (alweer een? ja, alweer een!)

Sinds enkele maanden schrijf ik wel eens een filmrecensie die ik dan hier publiceer. Dat komt omdat ik sinds februari operateur-vrijwilliger ben bij Cinema Middelburg, het filmhuis in mijn woonplaats.


Dat is leuk om te doen, maar het heeft niet zo veel raakvlakken met wat ik verder schrijf op dit blog. Daarnaast ben ik een actief label-gebruiker en met twee aandachtsgebieden begint dat verwarrend te worden. En tot slot wilde ik de recensies in een andere sfeer publiceren en daarnaast nog veel meer over filmkunde schrijven. Dus maar een eigen filmblog opgezet:

Weer een filmblog

De reeds gepubliceerde recensies laat ik hier staan, maar zijn ook daar terug te lezen. Alle nieuwe recensies komen alleen op mijn nieuwe blog terecht.

Veel plezier!

(Voor de archivarissen onder ons: mijn laatste recensie, Hyde Park on Hudson, gaat onder andere over Margaret Suckley. Zij was de personal archivist van Franklin D. Roosevelt en de eerste archivaris van de Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum.)

Plaatjes
http://authorhive.files.wordpress.com/2010/10/movie-screen.jpg

woensdag 19 juni 2013

Film: No! (2012)

1988: de Verenigde Naties hebben het regime van dictator Pinochet gedwongen een referendum uit te schrijven: met een simpel ja of nee moeten de Chilenen beslissen over het wel of niet aanblijven van de man die al sinds 1973 de onbetwiste leider van het land is.

René Saveedra, een gehaaide reclamejongen, wordt gevraagd om mee te werken aan de nee-campagne. Het campagneteam mag in de aanloop naar het referendum elke dag vijftien minuten vullen met een boodschap tegen het regime van Pinochet. René weet dat het aannemen van deze baan kan betekenen dat hij zijn gegoede positie in de maatschappij kwijt zal raken maar laat zijn idealen overwinnen; hij neemt de uitdaging aan. Hij zal veel moeten doorstaan, met als belangrijkste hindernissen de intimidatie van het Pinochet-regime en de verdeeldheid binnen de leden van de nee-campagne.
(Bron: Filmtotaal.nl)

De film speelt zich af tegen de glory days van het yuppen-dom. Geld, status en individuele vrijheid zijn belangrijk en het gaat niet om de inhoud maar om de verpakking, als je iets verkocht wil hebben.

maandag 3 juni 2013

Zeg ken jij het edepot, het edepot, het edepot?

Maandag was in Haarlem de vuurdoop van onze Introductiedag "Het edepot, dat ben ik", bij het Noord-Hollands Archief. En die is goed doorstaan!

Het procesmodel van de WVI besproken
Een deel van de dag werd besteed aan de effecten van het edepot op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers. Er ontstonden mooie discussies, niet alleen tussen de medewerkers en de trainers, maar vooral ook bij de medewerkers onderling. En daarmee was een belangrijk doel van de dag gerealiseerd.

Verder was er kennisoverdracht en werd de creativiteit van de medewerkers aangesproken, met onder andere als opbrengst een heus edepot-lied op de wijs van "Zeg ken jij de mosselman".

Uiteraard waren er een paar kleine verbeterpuntjes en daarnaast is niet ieder RHC hetzelfde, maar het ziet er naar uit dat het een mooi najaar wordt, met ten minste nog acht Introdagen!

Plaatje
Chido Houbraken

zaterdag 18 mei 2013

Ik, edepot: waarheen, hoe ver?

Begin maart vertelde ik over de Introdag Het edepot, dat ben ik! De introductiedag voor het edepot van de RHC's die door Erika Hokke en ik in elkaar gezet wordt. Hoe staat het daar mee?


Nou, best goed.

Een van de eerste dingen die we helder(der) wilden krijgen, waren de leerdoelen en de doelgroep(pen) voor de Introdag. Daarvoor hebben we een middag bij elkaar gezeten met een gespecialiseerde afvaardiging van de RHC's (een heuse expert meeting). Een interessante en nuttige tijdsbesteding, op basis waarvan wij weer verder konden met het ontwikkelen van het programma en de RHC's alvast een idee kregen van de invulling van de dag.

Begin mei hadden we een eerste complete concept van het programma. Dat hebben we in twee sessies besproken met de opdrachtgever. Gisteren hebben we het commentaar verwerkt en een soort van definitief dagprogramma voor onszelf vastgesteld. Het wachten is nu op materialen die nog moeten binnenkomen en er moet nog wat aangepast worden aan de vormgeving van het presentatiemateriaal. Komende week willen we alles definitief rond hebben.

Dat moet ook wel, want maandag 27 mei is de eerste Introdag, bij het Noord-Hollands Archief!
The proof of the pudding...

Tot slot hebben we ook een twitteraccount en een Facebook pagina. Daarbij gebruiken we de Zonnekoning (L'édépôt, c'est moi!) als beeld en hebben we de naam op de sociale media teruggebracht tot Ik, edepot.

Plaatjes
http://www.benreed.net/wp-content/uploads/2011/04/FutureRoadSign.jpg

woensdag 27 maart 2013

Film: Anna Karenina (2012)


Anna Karenina is het tijdloze verhaal over een buitenechtelijke liefdesrelatie in het tsaristische Rusland van 1874. De prachtige en levenslustige Anna voelt zich gevangen in haar liefdeloze huwelijk met de hooggeplaatste ambtenaar Alexei Karenina. Wanneer ze graaf Vronsky leert kennen, ontstaat er een gepassioneerde affaire met tragische gevolgen. (Bron: Pathé.)De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Leo Tolstoj en voor een groot deel opgenomen in een 19e eeuws theatergebouw. De scenewisselingen zijn, zeker in het begin, fraai opgelost. Terwijl de acteurs spelen, wordt de omgeving omgebouwd van een barbier in een huiskamer in een kantoor in een restaurant in een feestzaal. Waarna een van de spelers het feest verlaat, de coulissen in loopt en via een trap op de rollenzolder komt en daarmee in een armoedig huisje belandt (waarbij de katrollen en touwen voor de decors gewoon zichtbaar blijven).

dinsdag 26 maart 2013

De aanvraagprocedure voor een ID-kaart voor kinderen

Twee weken geleden moest de ID-kaart van mijn dochter verlengd worden. En omdat ze onder een bepaalde leeftijd is, moet dat door een ouder/verzorger gedaan worden, waarbij het kind ter plekke moet tekenen.


De portretfoto van de schoolfotograaf konden we niet gebruiken, omdat ze daar lachend op staat en haar oren niet zichtbaar zijn. En dat is een 'show stopper' in de ID-kaart procedure (ik vermoed hier een goed gelobbyde kartelafspraak tussen school- en pasfotografen). Dus eerst naar de pasfotograaf en dan met ijzige tegenwind (mijn dochter zag echt niet in waarom ze mee moest) naar het stadskantoor.

Daar werd me aan de receptie verteld dat het aanvraagformulier door beide ouders ondertekend had moeten zijn. Stom, niet goed gelezen op het ontvangen formulier. Flink geïrriteerd fietsten mijn dochter en ik naar mijn vrouw, die gelukkig in de stad werkt. En dan weer terug door de koude wind om eindelijk de ID-kaart aan te vragen.

donderdag 7 maart 2013

Het edepot? Dat ben ik!

Hoera! Vandaag kregen wij (Erika Hokke en ik) formeel de opdracht van de WVI om een Introdag edepot te ontwikkelen voor de verschillende RHC’s en deze daarna ook uit te voeren.
En, lieve lezers, daar worden wij erg enthousiast van!

Duurzame toegankelijkheid van digitaal archief  vraagt om een edepot: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezigehard- en software, om het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk te maken.

Een hele mond vol.

De Nederlandse RHC’s (Regionale Historische Centra) en het Nationaal Archief werken samen aan een landelijk edepot. Langzamerhand zijn ze zo ver dat het edepot lokaal, bij de verschillende RHC’s ingericht kan worden. Dan wordt het meteen actueel voor de medewerkers.

Kern van de Introdag is om te zorgen dat alle medewerkers van een RHC betrokken raken bij de implementatie van het edepot en dat ze een idee krijgen bij de gevolgen voor hun eigen werkzaamheden.

We gaan daarbij uit van het concept Het edepot? Dat ben ik! Het edepot is een combinatie van hardware, software, middelen en vooral mensen en afspraken. Het is dus meer dan technologie en zal van veel mensen een nieuwe houding vergen.

Dat willen we bereiken met de volgende ‘denkstappen’:
  • bewustwording : oh, is dàt een edepot
  • urgentiegevoel: dat edepot, daar moet ik wat mee
  • saamhorigheid: we doen het samen en het is relevant
  • enthousiasme: met het edepot kom je verder!
  • en een blik op de toekomst: zo gaan wij werken met dat edepot
Natuurlijk is één dag niet genoeg om iedereen een nieuwe werkwijze eigen te laten maken. Maar het is wel een fundament waarop de rest (visievorming, training en opleiding, werkafspraken) gedragen kan worden.

En opeens weet je het: “Het edepot, dat ben ik!!!”


dinsdag 5 maart 2013

Archives: The War on Entropy

Hoe denken anderen over ons, archivarissen, en ons vak:


Bijschrift toevoegen

Eerder schreef ik al over de Dark Archives van Maly. In zijn stuk in Contents Magazine zegt hij eveneens iets over de rol van een archief:
Archives as commonly understood are bastions in the war on entropy. From within the archives, a holding action is fought against the ravages of time. The mission is to preserve the few scraps of knowledge, art, and memory you have clawed out of a barely intelligible universe, and to pass them down to future generations. 
The basic activities of an archive are collection, storage, preservation, search, and retrieval. Together, these form interrelated but non-identical streams. When the rate of some streams outpace the others, things start to go strange: when the rate of collection and storage outpaces search and retrieval, we begin to lose access to an archive’s contents, and the archive begins to go dark.
En verderop:
I said earlier that archives are at the front lines of the fight against entropy. To be precise, the entropy of decay that robs us of the scraps of knowledge we have managed to collect. [...]  we have come to understand that there is a second kind of entropy at play: the entropy of an archive grown too quickly, which outstrips its maintainers’ abilities to retrieve the information being stored.
Ik had het zelf kunnen zeggen. Maar dan vanuit een ander uitgangspunt ;-)

Meer meningen van anderen over ons.

Plaatjes
http://fixedlimits.files.wordpress.com/2012/12/tumblr_mb4nutk6to1qczxa6o1_500.jpg?w=640

maandag 4 maart 2013

Film: Jagten (2012)

Kleingeestig kwaad. Dat is waar de film Jagten over gaat:
Wanneer kleuterleider Lucas door de vijfjarige Klara ten onrechte wordt beschuldigd van misbruik, verandert zijn leven van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich tegen hem te keren. De eens zo hechte lokale gemeenschap valt uit elkaar, terwijl Lucas tot doelwit is verklaard.

Bij zo'n beschuldiging word je leven (zeker als man en vader) verwoest. De hechte gemeenschap valt overigens niet uit elkaar, weet precies hoe ze de misdaad aan de vermeende misdadiger moeten koppelen, om daar eensgezind tegen op te treden. Een volksgericht is immers zo gevormd en in dit soort gevallen ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is, als dat al ooit te bewijzen valt. Zowel mannen als vrouwen spelen daarbij hun eigen, nare rol. Ook als de situatie veranderd, gaat uiteindelijk de hechte gemeenschap vóór het recht. Het laatste shot van de film maakt dit nog even pijnlijk duidelijk.

zondag 3 maart 2013

Dark Archives

U bent de beheerder van een archiefbewaarplaats? Dan bent u wellicht - zonder dat u het wist - de trotse eigenaar van... Dark Archives!

Lichte Studiezaal voor Donkere Archieven

donderdag 28 februari 2013

Film: Renoir (2012)

Côte d'Azur, 1915. In de nadagen van zijn leven wordt de kunstenaar Pierre-Auguste Renoir gekweld door het verlies van zijn vrouw, de pijn van artritis en het slechte nieuws dat zijn zoon Jean gewond is geraakt. Als een jong meisje op wonderbaarlijke wijze zijn wereld betreedt, krijgt de oude schilder nieuwe energie. Ze zal zijn laatste model en muze worden. Wanneer Jean terugkeert om te revalideren, raakt ook hij in de ban van het beeldschone meisje. Ondanks de felle tegenstand van zijn vader, wordt hij smoorverliefd op deze vrije, ontembare geest en ontdekt door haar zijn artistieke zelf.


Zo luidt de officiële beschrijving van de film. Een kunstzinnige film met een liefdesverhaal. Dat is het ook wel, maar zeker niet het enige. Sterker, het jonge mysterieuze meisje (Andrée) gaat op den duur zelfs een beetje vervelen en de relatie met de zoon (Jean) is voorspelbaar. De ingewikkeld lijkende relatie tussen de overleden echtgenote en moeder en de modellen van Renoir is iets te oppervlakkig naar mijn smaak.

dinsdag 26 februari 2013

Hoe denken architecten over archivarissen?


In een column op ArchiNed (voor architecten, dus) naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe collectiecatalogus van het NAi, geeft Piet Vollaard zijn mening over de taken van de archivaris:
Het lijkt erop dat de taken van het archiveren zelf en het tonen of onderzoeken van een selectie uit dat archief hier door elkaar worden gehaald. Een archief zou het als taak moeten zien álles van iedereen te verzamelen (dat is natuurlijk onmogelijk, maar het gaat om het uitgangspunt). 
De archivaris heeft wat dat betreft geen andere inhoudelijke taak dan het zo goed mogelijk beheren en het divers mogelijk toegankelijk maken van het archief. Hij kan daarbij wat mij betreft naast de traditionele ingangen (ontsluiten op naam, datum, aard van materiaal et cetera) ook thema’s of tags toevoegen, hoe meer ingangen, hoe beter. Maar een thema mag nooit uitgangspunt van verzamelen (of nog erger: ontzamelen) zijn, dat is de taak van de onderzoeker of curator. Voor een goed archief is het cruciaal dat die twee taken niet door elkaar worden gehaald. 
Een goede archivaris houdt zichzelf op de achtergrond en probeert vooral niet sexy, publieksvriendelijk of inhoudelijk te zijn; daar is de museumdirecteur cq conservator voor.
Dat we het maar even weten.

Plaatje
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3fABvh60BIbTgK0q3YCG-4jd9H7lk5PA8JoPBxsuurybxWlSGciUApcCClQuOdHZMYXy71JV1DfsTTZfCBH7hJ8mxfa5UqdTepxUYnhND3QDWG-a95FApwE6ScswmHzvZufQhNiaAyh34/s400/manifest_voor_de_archivaris_20.jpg

maandag 25 februari 2013

Een opvallende ontzameling: Foto zoekt familie

Stel, je hebt als museum in je collectie een verzameling verweesde (tweedimensionale) werken, waarvan de context onduidelijk is. Dan kan je daar een paar dingen mee doen: negeren, zo goed en zo kwaad mogelijk ontsluiten en gebruiken of actief ontzamelen en daarmee de ontsluitings- en digitaliseringskosten betalen.Met het project Foto zoekt Familie willen het Tropenmuseum en de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen de rechtmatige eigenaren van 335 fotoalbums uit voormalig Nederlands-Indië terugvinden.

woensdag 20 februari 2013

De Doe-democratie en het archief

En toen was er dus een gemeente die het gewoon deed: uitgaan van de huidige stand der techniek en dan binnen de wettelijke kaders de zaak opnieuw inrichten.  De nieuwe fusiegemeente Molenwaard bouwde geen nieuw centraal gemeentehuis, maar schafte het gewoon af. De stenen, dan. Want verder is het 'gemeentehuis' alive and kicking:
De nieuwe gemeente zit thuis in uw toetsenbord of drukt op uw deurbel.  
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand (voorzien van de onontkoombare teddybeer) komt thuis de geboorte opnemen en een paspoort kan ook thuisbezorgd worden door een koerier, waarbij de verificatie- en identificatieprocedure mobiel afgehandeld wordt.

maandag 11 februari 2013

MAS: Museum aan de Stroom (en QR-codes)

Afgelopen zaterdag hebben we in een opwelling het MAS in Antwerpen bezocht. Een prachtig gebouw en een aardige collectie.


Het gebouw is zestig meter hoog, verdeeld in tien verdiepingen, waarvan er zes zijn ingericht als museum. Verder is er een entree met café, kantoren, een restaurant op de negende verdieping en een panoramaterras op de tiende. Op het plein om het gebouw heen staat, in dezelfde stijl, wat laagbouw. Daarin zitten ontmoetingsruimten, etalages, galeries en natuurlijk de museumwinkel.

maandag 4 februari 2013

Het Mars One archief

Een kleine twee-en-een-half jaar geleden schreef ik iets over archivarissen in een interplanetaire maatschappij. Het was min of meer als grappig-om-over-na-te-denken en SF-achtig bedoeld. Maar de eerste stap zou zo maar dichterbij kunnen zijn dan ik toen dacht.

MarsOne
Het Nederlandse bedrijf Mars One is van plan om binnen tien jaar een kolonie op Mars te stichten:
Mars One brengt de mensheid naar Mars. In 2023 zullen de eerste vier mensen zich er vestigen. Zij vormen de basis van een permanent bewoonde Marsbasis, van waaruit we zullen leren en groeien. Als de eerste bemanning landt, zal er een bewoonbare en duurzame basis klaar staan om de astronauten te huisvesten. Iedere twee jaar zal een nieuwe groep mensen aansluiten. Om dit plan mogelijk te maken heeft Mars One een nauwkeurig en realistisch plan ontworpen dat volledig is gebaseerd op het gebruik van bestaande technologieën.
Te koop: poster Mars One project

Ze timmeren stevig aan de weg, schijnen hun eerste investeerders binnen te halen en hebben ze een werving- en selectieprogramma voor astronauten (denk Nothing beats an astronaut. Ever. Axe-reclame ;-)). En ze hebben een fanclub.

zondag 3 februari 2013

Ontberen uit overtuiging

Het blijft fascinerend om te lezen over overtuigingen die tot een levenshouding leiden die aan het zelfdestructieve grenzen. Vorige week las ik toevallig twee van dat soort verhalen: een Russisch en een Nederlands.