maandag 28 februari 2011

Versies, archiefstukken en selectielijsten

Vandaag blogde Ingmar Koch over een uitspraak van de Raad van State (RvS). De zaak gaat over openbaarmaking van het eerste ontwerp en alle overige versies van een bestemmingsplankaart in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Behoort bij koninklijk besluit van 8 november 2010, no. 10.003058

dinsdag 15 februari 2011

Is "JPEG compressed TIFF" geschikt als archiefexemplaar?


Momenteel ben ik bezig met het opstellen van een handboek vervanging voor een gemeente. Dat handboek is de basis voor de aanvraag voor een machtiging voor vervanging van archiefbescheiden bij Gedeputeerde Staten van de provincie, waar deze gemeente onder valt. Eén van de zaken die bij het schrijven van het handboek naar voren kwam, was het gebruik van JPEG compressed TIFF als archiefexemplaar in het document management systeem. 

Compressie

vrijdag 4 februari 2011

De Flash Crash van 6 mei 2010, om 14:42:44 uur en 75 milliseconden

Weer eens een aardig programma van VPRO's Tegenlicht: Money and Speed: Inside the Black Box. De documentaire reconstrueert de flashcrash die plaatsvond op de Amerikaanse financiële markten op donderdagmiddag 6 mei 2010. Om 14.42.44 uur en 75 milliseconden stortten de Amerikaanse financiële markten, om niet direct aanwijsbare redenen en met ongekende snelheid in, om vervolgens na 20 minuten tot het oude niveau terug te keren. 

Get Microsoft Silverlight Of bekijk de flash versie.

Waar gaat het over?