vrijdag 23 december 2011

De invasie van Den Haag

Even een kleine overpeinzing, zo vlak voor kerst.
Internationale politiek is een bijzonder iets. Het wordt gestuurd door grote lijnen en kleine acties. Door de grootmachten, zij die hen volgen en zij die zich verzetten. Nederland is een volger, die koste wat het kost de grote lijn van de vriendschapsband met de Verenigde Staten van Amerika in stand wil houden. Volg het sterkste jongetje.

Follow da leadah
De Verenigde Staten is een grootmacht, die het zich kan permitteren om de vriendschap op de proef te stellen met (voor hun) kleine acties. Een mooi voorbeeld is de American Service-Members' Protection Act (ASPA). Die ook wel de The Hague Invasion Act wordt genoemd.