vrijdag 5 oktober 2012

Waarom is mijn Burgerservicenummer ook mijn BTW-nummer?

Ik ben ZZP-er en als zodanig sta ik ingeschreven bij de Belastingdienst. Gevolg is dat ik een BTW-nummer heb, waarin mijn Burgerservicenummer (BSN) verwerkt is.

BTW is een belasting op de omzet (Belasting Toegevoegde Waarde ofwel omzetbelasting) en op zich heb ik daar geen bezwaar tegen. Belastingen zijn in mijn beeld van de maatschappij nu eenmaal nodig.

And rising.

Het gaat mij in dit stuk om dat BTW-nummer. Bob Coret wees me in een reactie op mijn blog over de Rijkspas van ruim een jaar geleden op de privacy-problemen rond het BTW-nummer voor zelfstandigen.