woensdag 19 februari 2014

Een e-depot vol historische sensatie.

In 2013 mocht ik samen met Erika Hokke dwars door Nederland een Introdag edepot geven bij bijna alle Regionaal Historische Centra (RHC's).

Dat was een interessante ervaring en gaf een kleine inkijk in de ontwikkelingen bij de verschillende organisaties. Een van de dingen die mij persoonlijk opviel was dat we drie keer een (korte) discussie moesten voeren over de gevolgen van het edepot voor de historische sensatie bij archiefonderzoek.
Op dat soort momenten merk je het verschil tussen vakgenoten die de ontwikkelingen zijn blijven volgen en vakgenoten die zich vooral op hun langer geleden toegeëigende kennis en ontwikkelde kunde hebben toegelegd.

woensdag 12 februari 2014

Big Data Galore!

Op de KVAN-dagen in Amsterdam en de Informatie Aan Zee conferentie in Oostende (beide in 2013) hielden Ingmar Koch en ik aan de hand van korte presentaties een on-stage dialoog over de vernietiging van informatie: selecteren (Ingmar) versus alles bewaren (ik).

Ter voorbereiding las ik onder andere het boek De Big Data Revolutie van Viktor Mayer-Schönberger en Kenneth Cukier. Dat versterkte mijn ideeën over het huidige beperkte selectie- en vernietigingsbeleid voor archiefstukken, maar het bevestigde vooral mijn gevoel dat de waarde van informatie (en dus ook archiefmateriaal) veel breder en langduriger is, dan binnen mijn vak wordt aangenomen. Een must-read voor iedere moderne archivaris.


De Big Data Revolutie (2013, Maven Publishing, Amsterdam)
(Dit is een lange post!)