vrijdag 20 september 2013

Nieuw positie voor het Nationaal Archief?

Op 9 september heeft minister Bussemaker van OC&W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het definitief afblazen van de fusie tussen het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit zegt de minister over de positie van het Nationaal Archief:
Door de digitalisering is de wijze van werken van de archiefvormers zelf bepalend geworden voor de vraag of wij de informatie van nu ook in de toekomst kunnen ontsluiten, lezen en herleiden. Om deze reden is het nodig dat het Nationaal Archief de komende jaren een omslag maakt naar een organisatie met kennis en advies over digitaliseringsvraagstukken en de actuele bedrijfsvoering van de archiefvormers zelf. Deze taak zal de komende jaren in zwaarte en verantwoordelijkheid aanmerkelijk toenemen.
[...]
Deze omslag komt tot uiting in de komende reorganisatie van het Nationaal Archief, die tussen dit najaar en 01-01-2016 geheel gerealiseerd moet zijn. Gelet op zijn rol en taken in het archiefstelsel en de richting die het Nationaal Archief hiermee inslaat is een fusie met de Koninklijke Bibliotheek niet de juiste keuze.
Als je niet beter wist, zou je denken dat het Nationaal Archief na de reorganisatie alleen nog DIV-adviseurs kent. In ieder geval ligt de nadruk nu heel erg op het deel van de Januskop dat richting de archiefvormer kijkt.


dinsdag 17 september 2013

Kunst in het edepot?

Vandaag wees René mij op deze kunstvorm: schilderijen maken met Excel.

Kersenbloesem bij Kasteel Jogo, Tatsuo Horiuchi (2006)
Kunst
De Japanse kunstenaar Tatsuo Horiuchi maakt inderdaad opvallend fraaie plaatjes met Excel. Hij koos dertien jaar geleden voor het spreadsheetprogramma, omdat het (toen) standaard geïnstalleerd stond op PC's met Windows en het relatief eenvoudig te beheersen is. Aldus dit artikel.