donderdag 24 december 2009

Zaakgericht werken: niets nieuws onder de zon

Hét toverwoord voor DIV-medewerkers en Records Managers is zaakgericht. Zeker in gemeenteland is dit een belangrijk punt; het zaakgerichte werken. En het schijnt alles te veranderen.

Wat is zaakgericht werken?
Uiteraard heeft Wikipedia een beschrijving, die ik even snel zal samenvatten. Zaakgericht werken is een:
1. Ordeningsprincipe voor informatie;
2. Manier van werken;
3. Inrichtingsprincipe voor een digitale werkomgeving.

En zoals iedere DIVver of Records Manager meteen ziet; nummer 1 raakt onze core business. Het ordenen (en toegankelijk maken en houden) van informatie ís ons werk.