dinsdag 10 november 2009

Archief = fiets

Een paar dagen geleden verscheen er een artikel in Binnenlands Bestuur, met als titel Stukken bestaan, maar zijn van niemand. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wees een verzoek van Binnenlands Bestuur op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op wel heel bijzondere gronden af. Een aardig staaltje van onkunde op het gebied van archief- en informatierecht.