donderdag 5 juli 2012

210 jaar overheidsarchivaris

Vandaag is het 210 jaar geleden dat Hendrik van Wijn werd benoemd tot de eerste officiële archivaris van de Nederlanden.

Hendrik van Wijn, 1740-1831
Op 5 juli 1802 werd Hernicus van Wijn door het Staatsbewind aangesteld tot 's Lands Archivarius (der Bataafsche Republiek). Hij zou in vergelijkbare functies aangesteld blijven tot zijn dood in 1831 en is de grondlegger van het Algemeen Rijksarchief (nu Nationaal Archief).

Overigens was hij van huis uit historicus en letterkundige en heeft zich op die terreinen ook verdienstelijk gemaakt.

Hij was Rijksarchivaris in de tijd dat het Koninkrijk der Nederlanden nog het huidige Nederland en België omvatte en heeft zich intensief bezig gehouden met de archieven in zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden.

Met recht kan Van Wijn als archetype voor de archivaris in de Nederlanden gezien worden. Hij acquireerde (zowel uit cultuurhistorische, als recht- en bewijszoekende redenen), hij inventariseerde, hij deed onderzoek en hij inspecteerde. Hoe het met zijn ideeën over publieke dienstverlening stond, is me niet duidelijk. Vermoedelijk werd daar twee eeuwen geleden wat anders naar gekeken dan nu. Maar misschien dat een nadere bestudering van zijn inspectieverslagen een duidelijker beeld oplevert.

Met dank aan Henny van Schie voor de overzichtelijke inventaris :-)

Bronnen
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Van Wijn, nummer toegang 1.13.20
Biografisch Portaal van Nederland
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

Plaatjes
http://www.facebook.com/hendrikvanwijn