vrijdag 23 september 2011

De kunst van het elegant programmeren.

Een paar weken geleden ontmoette ik iemand die een bedrijfje in maritieme automatisering had en kwam ik in gesprek over de stabiliteit van software. Alhoewel ik zeer geƫrgerd kan zijn over (en soms wel eens schade heb opgelopen door) niet functionerende of vastlopende software, is het nooit rampzalig of levensbedreigend geweest. Maar er zijn omstandigheden waarbij dat anders is. Een schip in een zware storm op volle zee heeft niet zo veel aan een 0800-helpdesk of een 'community' als essentiƫle navigatiesoftware vastloopt. Het bedrijf van mijn gesprekspartner besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de stabiliteit van software. Ik kende een vergelijkbaar verhaal over de software voor besturingssysteem van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, dat de scharnieren van deze stormvloedkering moet aansturen. Het foutloos maken van dit relatief simpele stuk software (het programma Word is ingewikkelder) heeft jaren gekost.

Maeslantkering. Foto: Rijkswaterstaat

En zo kwamen we te spreken over Edsger Dijkstra, de grote leermeester op het gebied van 'elegante software'. Of eigenlijk 'elegant programmeren'.

vrijdag 2 september 2011

Overheid in de Cloud


Gisteren las ik dit bericht op de site van Computable:

Overheid vertraagt acceptatie cloudapplicaties
Slechts 6,7 procent van de overheidsinstanties maakt gebruik van cloudapplicaties. Daarmee drukt deze sector zwaar op de algemene acceptatie van cloudoplossingen in Nederland.
Eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op een snelle en massale overschakeling van de overheid naar 'de cloud'. Niet voordat er beter nagedacht is over de gevolgen op het gebied van informatiebeveiliging. Ik heb hier ook al eens over geblogd naar aanleiding van het Omega-rapport. Daarnaast zie ik niet waarom de acceptatie van de cloud afhankelijk is van het gebruik door de overheid, maar da's weer een andere zaak.

Plaatjes