Portfolio

OpdrachtenIntrodag edepot Regionaal Historische Centra (Heel Nederland)

Deze opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met STROOMin.
logo Stroom in
De Nederlandse RHC’s (Regionale Historische Centra) en het Nationaal Archief werken samen aan een landelijk edepot. Het samenwerkingsverband, de WVI, wil een Introdag organiseren bij alle RHC's. Kern van de Introdag is om te zorgen dat alle medewerkers van een RHC betrokken raken bij de implementatie van het edepot en een idee krijgen bij de gevolgen voor hun eigen werkzaamheden.


(Zie mijn blogje Het edepot? Dat ben ik!)
Onderzoek archiveringsbeleid Enexis
logo enexis


Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met STROOMin.
Volledige beschrijving van het vigerende archiveringsbeleid bij Enexis en het resultaat toetsen aan NEN-ISO15489.
logo Stroom in
(Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Het bedrijf transporteert gas en elektriciteit van energieleveranciers naar consument. In totaal voorziet het 2,6 miljoen klanten elke dag van energie.)Zeeuwse Bibliotheek (Middelburg)
  1. Betrokken bij het project Kennispunt Zeeland
  2. Betrokken bij een pilot over Linked Open Data met betrekking tot de lokale implementatie van Bibliotheek.nl


SOD-Opleidingen (Woerden)

Logo SODOntwikkelen, beheren en doceren van de module Informatierecht (HMDI, HBO-niveau)

Logo gem. Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal

Schrijven van een Handboek Vervanging
(Mijn ervaringen zijn deels verwerkt in dit blogje en dit blogje)Nationaal Archief (Den Haag)


Logo Nationaal Archief
Beoordeling vervangingsverzoeken:
 - Erasmus Medisch Centrum
 - JustID
 - Verkeer & Waterstaat

Evaluatie Beleidsregel digitale vervanging
(Lees ook mijn blogje hierover)Logo SOD
SOD-opleidingen (Woerden)

Maatwerktrainingen Informatierecht voor:
 - Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond
 - Ministerie van Justitie


Logo Omroep Zeeland
Omroep Zeeland (Oost-Souburg)

Opstellen van een Plan van Aanpak voor het opzetten en beheren van een digitaal audiovisueel archief van zowel het moderne als het historische archiefmateriaal.Zeeuws Archief (Middelburg)

    Logo Zeeuws Archief
  1. Inhoudelijke begeleiding van een inspectie, inclusief het opstellen van het rapport
  2. Verzorgen van een training voor archiefinspecteurs (3 dagdelen)