vrijdag 23 december 2011

De invasie van Den Haag

Even een kleine overpeinzing, zo vlak voor kerst.
Internationale politiek is een bijzonder iets. Het wordt gestuurd door grote lijnen en kleine acties. Door de grootmachten, zij die hen volgen en zij die zich verzetten. Nederland is een volger, die koste wat het kost de grote lijn van de vriendschapsband met de Verenigde Staten van Amerika in stand wil houden. Volg het sterkste jongetje.

Follow da leadah
De Verenigde Staten is een grootmacht, die het zich kan permitteren om de vriendschap op de proef te stellen met (voor hun) kleine acties. Een mooi voorbeeld is de American Service-Members' Protection Act (ASPA). Die ook wel de The Hague Invasion Act wordt genoemd.

maandag 21 november 2011

De Secretarisvogel

De verhaaltjes zijn niet onbekend onder archivarissen: die met de Secretarisvogel van Toon Tellegen. Het zijn mooie fabels over de neerslag van het leven op papier, in eenvoudige schoonheid verwoord. De stijl is kenmerkend voor Tellegen en maakt dat het een van mijn favoriete korte-verhalen-schrijvers is. Prachtige, vaak absurde verhaaltjes die een glimlach om de mond brengen.


De Secretarisvogel leeft het liefst schriftelijk en vertrouwt alles toe aan het papier. Zijn contacten zijn schriftelijk, net als zijn kwalen. En hij viert zijn verjaardag schriftelijk:

zondag 20 november 2011

De Leugenmachine


Verhalen over oplichters, fraudeurs en simulanten happen altijd lekker weg. En verhalen over een hoog aangeschreven beroepsgroep die zich keer op keer in de maling laat nemen door deze figuren zijn helemaal smullen. In zijn boek De Leugenmachine beschrijft Harald Merckelbach hoe politie, justitie, psychologen en psychiaters door simulanten om de tuin geleid kunnen worden.

De Leugenmachine is een verzameling gevalsbeschrijvingen, gegroepeerd rond een thema. In twaalf hoofdstukken komen allerlei simulanten voorbij die naïve, zelfingenomen dokters in de maling nemen. Maar ook pijnlijke gevallen waarin het justitieel apparaat door een gebrek aan kennis en het uitgangspunt toeval-bestaat-niet daadwerkelijk zieke mensen tot onhoudbare bekentenissen dwingt.

vrijdag 7 oktober 2011

Mark Rutte en de Vijfde Karl Popperlezing van Liberales

Vorige week dinsdag werd de vijfde Karl Popperlezing van Liberales gehouden. Locatie was het Provinciehuis van Antwerpen en de spreker was 'onze' Minister-president Mark Rutte.


Popper Coffee Cup: "...the greatest scandal of philosophy is that, while all around us the world of nature perishes ... philosophers continue to talk, ...about ... whether this world exists." (Karl Popper, 1902 - 1994)

Omdat Karl Popper mij boeit en ik Rutte wel eens in een Vlaamse setting wilde horen en zien, ben ik naar Antwerpen gereisd. Daar had ik afgesproken met een oude vriend uit Leiden om eerst wat te gaan eten bij afspanning De Hand en daarna samen naar de lezing te gaan.

De lezing zelf vond ik inhoudelijk niet zo sterk. Maar misschien moet je niet al te veel verwachten van een lezing van 30 minuten (zie hier de ingekorte schriftelijke versie). Eigenlijk was het beantwoorden van de vragen (ook een half uur) het boeiendste deel. Het was een interessante bijeenkomst, met veel Vlaamse liberale kopstukken in de zaal, een enkel Nederlands kopstuk, de burgemeester van Antwerpen die met bloemetjes omklede stekelige woorden sprak aan het adres van de Nederlandse regering en een jonge Vlaamse buurman die idolaat was van Mark Rutte.

Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk van de bijeenkomst op film vast te leggen. Dat is redelijk gelukt en alhoewel het beeld wat schokkerig en niet altijd scherp is, is het geluid goed en dat is in dit geval wel het belangrijkste. De verschillende filmpjes staan op YouTube en ze zijn hieronder in de juiste volgorde te bekijken.

vrijdag 23 september 2011

De kunst van het elegant programmeren.

Een paar weken geleden ontmoette ik iemand die een bedrijfje in maritieme automatisering had en kwam ik in gesprek over de stabiliteit van software. Alhoewel ik zeer geërgerd kan zijn over (en soms wel eens schade heb opgelopen door) niet functionerende of vastlopende software, is het nooit rampzalig of levensbedreigend geweest. Maar er zijn omstandigheden waarbij dat anders is. Een schip in een zware storm op volle zee heeft niet zo veel aan een 0800-helpdesk of een 'community' als essentiële navigatiesoftware vastloopt. Het bedrijf van mijn gesprekspartner besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de stabiliteit van software. Ik kende een vergelijkbaar verhaal over de software voor besturingssysteem van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, dat de scharnieren van deze stormvloedkering moet aansturen. Het foutloos maken van dit relatief simpele stuk software (het programma Word is ingewikkelder) heeft jaren gekost.

Maeslantkering. Foto: Rijkswaterstaat

En zo kwamen we te spreken over Edsger Dijkstra, de grote leermeester op het gebied van 'elegante software'. Of eigenlijk 'elegant programmeren'.

vrijdag 2 september 2011

Overheid in de Cloud


Gisteren las ik dit bericht op de site van Computable:

Overheid vertraagt acceptatie cloudapplicaties
Slechts 6,7 procent van de overheidsinstanties maakt gebruik van cloudapplicaties. Daarmee drukt deze sector zwaar op de algemene acceptatie van cloudoplossingen in Nederland.
Eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op een snelle en massale overschakeling van de overheid naar 'de cloud'. Niet voordat er beter nagedacht is over de gevolgen op het gebied van informatiebeveiliging. Ik heb hier ook al eens over geblogd naar aanleiding van het Omega-rapport. Daarnaast zie ik niet waarom de acceptatie van de cloud afhankelijk is van het gebruik door de overheid, maar da's weer een andere zaak.

Plaatjes

dinsdag 30 augustus 2011

Privacy, het nummer en de pas

Er is gedoe over de uitgifte van de Rijkspas. Dat begon met een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in 2009 naar de rechtmatigheid van de verwerking van het Burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van die Rijkspas. En het is maandag een nieuwe fase ingegaan, met de rechtszitting over de door het CBP opgelegde last onder dwangsom aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).


Waar gaat het om?
Bij het aanvragen van de Rijkspas wordt de identiteit van de medewerker van het ministerie gecontroleerd aan de hand van een identiteitsbewijs, waarvan de achternaam, voornaam en overige initialen, voorvoegsels, geboortedatum, geslacht alsmede het BSN worden vergeleken met de gegevens in het Identity Management (IdM) systeem van het ministerie.

woensdag 24 augustus 2011

CHIDO slecht bereikbaar per mail

UPDATE 25 augustus:
De problemen met de mailprovider zijn opgelost.
---------------------------------

Door de installatie van Office 2010 als mail client is een probleem ontstaan met mijn mailprovider en de domeinnaam chido.nl.
Gevolg is dat verzenders van aan mij gerichte email, het bericht 'gebounced' (retour als onbestelbaar) krijgen. Een enkele mail bereikt mij wel, maar zeker niet alles. Om toch bereikbaar te zijn, is tijdelijk een Gmail-adres beschikbaar: [niet meer van toepassing]

De verwachting is dat het probleem morgen of overmorgen verholpen is. Excuses voor mogelijke overlast.

Overigens ben ik ook altijd bereikbaar via twitter (@adviesCH) en Google+

Plaatjes
http://pchulpnederland.nl/wp-content/themes/pchulp/images/email.jpg

zaterdag 2 juli 2011

Google+ Zou dat iets zijn voor archiefdiensten?

Google heeft 28 juni een nieuw iets geïntroduceerd: Het Google+ Project. Het bedrijf wil daarmee een zoveelste poging wagen om de sociale media markt te bestormen, dit keer met 5 'concepten': Sparks, Hangout, Mobile, You en Circles.

Hieronder het introductiefilmpje van het Google blog. Op dat blog staan meer filmpjes.


woensdag 18 mei 2011

Hoe duurzaam is JPEG2000?

Via Ingmar Koch werd ik geattendeerd op een artikel van Johan van der Knijff (KB), getiteld: JPEG 2000 for Long-term Preservation: JP2 as a Preservation Format.


Het in het engels gestelde artikel wordt als volgt samengevat:
Despite the increasing popularity of JPEG 2000 in the archival community, the suitability of the JP2 format for long-term preservation has been poorly addressed by existing literature. This paper demonstrates how some parts of the JP2 file specification (related to ICC profiles and grid resolution) contain ambiguous information, leading to a situation where different software vendors are interpreting the standard in slightly different ways. This results in a number of risks for preservation. These risks could be reduced by applying some minor changes to the format specification, in combination with the adherence to the updated standard by software vendors.

dinsdag 17 mei 2011

DE of HET Blog?

Af en toe loop ik daar tegenaan: welk lidwoord moet ik gebruiken bij een vernederlandste Engelse term? De regel is dat je bij het lidwoord van het Engelse zelfstandig naamwoord zelf mag kiezen, zolang je dat maar consequent in de verbuigingen doorvoert. Bijvoorbeeld: Het assessment maakt Een stevig assessment, terwijl De assessment vraagt om Een stevige assessment. 


Lidwoorden - Archibald

Dus als ik het heb over een mooi blog, dan kies ik voor Het blog. Bij een mooie blog ga ik voor De blog. Ik vind zelf een mooi blog mooier, dus ik probeer zo consequent mogelijk Het blog te zeggen en schrijven. Ik zeg: probeer, want ik betrap mezelf nog wel eens op een De, vooral ook omdat het door anderen zo vaak verwoord wordt.

Maar er is nog een reden om het te kiezen:
Blog komt van weblog. Web-log. Log is Engels voor logboek (of dagboek, maar dat maakt voor mijn redenering niet uit) en het is HET logboek. Persoonlijk vind ik dat een goede reden om voor het blog te kiezen.

Opvallend is dat - volgens Onze Taal - mijn redenering niet geldt voor leenwoorden, maar wel voor buitenlandse namen. Terwijl deze regels gelijktrekken veel logischer is dan het rijtje 'uitzonderingen' dat in die eerstgenoemde regel staat:
Welk geslacht Engelse leenwoorden hebben, en welk lidwoord ze dus krijgen, is vaak moeilijk te bepalen. In principe zijn Engelse leenwoorden mannelijke de-woorden, behalve als er een reden is om daarvan af te wijken. We kiezen voor het bij:
 • een woord dat eindigt op -isme of -ment: het hooliganisme, het agreement, het assessment, het management;
 • namen van talen: het slang, het Pascal;
 • verzamelnamen: het panel, het platform;
 • stofnamen: het denim, het plastic, het teak;
 • woorden waarvan de betekenis (gedeeltelijk) overeenkomt met een Nederlands het-woord: het schort - het shirt;
 • woorden waarvan de betekenis overlapt in het Nederlands en Engels, en die ook een vormovereenkomst hebben: het pocketbook vanwege het boek (maar de/het notebook), het copyright vanwege het recht.
Misschien dat er nog verwarring ontstaat door het gebruik van de term blog. Het wordt (in het Nederlands) gebruikt voor zowel het weblog als geheel, als voor afzonderlijke publicaties (posts) binnen het weblog. En het zou dan in het Nederlands inderdaad DE post zijn.

Whatever. Ik ga voor het blog.

Plaatjes
http://www.studionoord.net/image.php/2084/archive_format/Strubbel-Argibald-06-lidwoorden(web).jpg

maandag 9 mei 2011

Maak eens een Handboek Vervanging!

Vandaag mocht ik een presentatie geven over "het Handboek Vervanging" voor een studiemiddag die georganiseerd was door een aantal studenten van de HMDI. De middag had als motto Substitutie. De hoogste tijd... en werd gehouden in het gemeentehuis van Middelburg.

Er zijn handboeken en handboeken
(Voor wie de archivistische kennis niet meer is wat het is geweest: substitutie en vervanging zijn synoniemen.)

Dit waren de onderdelen van mijn presentatie:
 • Wat is een Handboek Vervanging?
 • Waarom een Handboek Vervanging?
 • Hoe ziet een Handboek Vervanging er uit?
 • Ontwikkelingen
 • Samenvatting en aandachtspuntjes

dinsdag 19 april 2011

Afspraken op papier

Digitaal denken en doen is nog niet bij iedereen op dezelfde manier ingeburgerd en verschilt ook nog eens per branche, zo lijkt het. Daar werd ik vorige week mee geconfronteerd bij zoiets eenvoudigs als een datum voor een afspraak.dinsdag 12 april 2011

Van eRijk naar iRijk

Afgelopen week kreeg ik van Hugo Butter een A4-tje in handen gedrukt, getiteld: Het iRijk in beeld. Indrukwekkend eenvoudig. Sinds gisteren staat de 'schets' online op het blog van Kennislab.
Nou wist ik al wel van het bestaan van het eRijk, dus ik was benieuwd naar wat iRijk inhield.

Het iRijk

dinsdag 29 maart 2011

Het Stasi-museum

Afgelopen weekeinde ben ik als één van de 99 winnaars van #Spiritinthesky naar Berlijn gevlogen. Het was een korte reis (vrijdag heen, zaterdag terug), maar het was erg leuk. Minder "leuk", maar zeer de moeite waard was het bezoek aan het Stasi-museum.

En het kostte enige moeite. Door werkzaamheden aan het OV-per-spoor in Berlijn, was het niet gemakkelijk om bij het museum te komen. Althans, als je de 9292OV van Berlijn mocht geloven. We deden er 1,5 uur over om er te komen. Terug probeerden we een 'eigen' route uit en waren we binnen een half uur terug bij het hotel.

Maar goed, het Stasi-museum. Het is gevestigd in het complex van de voormalige Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Berlin-Lichtenberg, ook wel Hohenschönhausen genoemd. Het complex besloeg een hele woonwijk, inclusief een ziekenhuis en een heel flatgebouw waar James Bond-achte gadgets werden gemaakt. En een "onderzoekscentrum", dus. Een gevangenis waar mensen in voorarrest zaten en waar onderzocht werd of men schuldig was.

Entree Stasimuseum

donderdag 10 maart 2011

Wijzigingen in de Archiefwet, een analyse

Het ministerie van OCW heeft een voorstel ingediend om de Archiefwet te wijzigen. In dit blogje beschrijf ik de wijzigingen artikesgewijs en probeer ik de noodzaak voor de wijzigingen te achterhalen.

Wetten. En praktische bezwaren.
Hoofdpunten
Volgens de internetconsultatie worden met de Wet tot wijziging van de Archiefwet 1995 de volgende zaken geregeld:
 1. Het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten van de provincie.
 2. Provincies zullen gaan betalen voor het beheer en de duurzame toegankelijkheid van de eigen archieven, zoals Rijk, gemeenten en waterschappen dat al doen.
 3. Het voorstel om de advisering van de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten te laten vervallen.
  De adviserende rol van de Raad voor Cultuur kan komen te vervallen, nu de Raad voor Cultuur zelf heeft aangegeven over te gaan tot een andere wijze van adviseren, waarbij advisering op hoofdlijnen van het selectiebeleid op de voorgrond komt te staan. De Raad voor Cultuur zal minder adviezen hoeven uit te brengen en zal zich meer kunnen concentreren op het selectiebeleid op hoofdlijnen.
 4. Het verplaatsen van de advisering bij overbrenging over de openbaarheid van decentrale archiefbescheiden van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris.
  In verband met de grote hoeveelheid over te brengen decentrale rijksarchieven is het niet langer wenselijk om de advisering over de openbaarheid van de decentrale overheidsarchieven bij de rijksarchivarissen te laten. Er wordt voorgesteld deze adviestaak bij de algemene rijksarchivaris te beleggen. De rijksarchivarissen zullen minder openbaarheidadviezen uit hoeven te brenge
Provinciale archiefzorg
Het eerste punt klinkt heel redelijk en dat is het in essentie ook. De huidige situatie, waarbij het Rijk de zorg voor de oude provinciale archieven op zich neemt is een vreemde gang van zaken. Historisch gegroeid en verklaarbaar, maar niet zuiver. Overigens betalen in Flevoland en Friesland de provincies al mee.

Raad voor Cultuur
Punt twee is wat onduidelijk. De Raad voor Cultuur is de laatste - en onafhankelijke - controlepost alvorens een selectielijst gepubliceerd wordt en dus in werking treedt. We hebben het dan over te vernietigen archiefbescheiden van àlle overheidsorganisaties in Nederland, waarbij buiten de Rijksoverheid meestal gebruik gemaakt wordt van één selectielijst voor een hele overheidslaag. Om de adviserende rol te laten vervallen neigt naar terminologie als versnellen van procedures, ontbureaucratisering en regeldruk en niet naar kwalitatieve verbetering van de selectielijst. Ik zal me in deze blog niet uitlaten over de mijns inziens werkelijke reden van dit voorstel, maar de affaire rond de Bijzondere Commissie Archieven (BCA) van de Raad voor Cultuur zegt genoeg, vrees ik. Hogere bureaupolitiek.
Aan de andere kant betekent het opheffen van de BCA weer een stap naar het ontmantelen van de Archiefwet als cultuurwet. Zie ook verderop in deze blog. De vraag is wel wat er voor terugkomt.

Advisering openbaarheid
Het laatste punt lijkt een doekje voor het bloeden, maar is een voorbode van een veel grotere ontwikkeling. De centralisering van deze adviesfunctie is namelijk het gevolg van het de facto opheffen van de 'rijksarchieven in de provincie' en de daarbij behorende Rijksarchivarissen. Dat worden nu Provinciearchivarissen, want met de komst van het centrale e-depot bij het Nationaal Archief heeft het Rijk geen provinciale dependances meer nodig voor de rijksdiensten in de provincie. De Rijksarchivaris-in-de-provincie-functie wordt hiermee gereduceerd tot een beheerder van de papieren archieven, voor zover ze niet vervangen zijn.


De wet per artikel
Bovenstaande hoofdpunten maken wat mij betreft niet voldoende duidelijk welke andere 'kleine' zaken veranderen en wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van de wijzigingen. Vandaar hieronder een artikelsgewijze behandeling:

ARTIKEL I

In artikel 5, tweede lid, vervalt “, nadat Onze minister de Raad voor cultuur, bedoeld in artikel 2a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, heeft gehoord,”.
Met deze wijziging verdwijnt de adviserende rol van de Raad voor cultuur.

B
In artikel 7 wordt na “een rijksarchiefbewaarplaats” ingevoegd: of een provinciale archiefbewaarplaats.
Deze wijziging regelt dat de voormalige rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincie onder hetzelfde vervangingsregime blijven vallen. Deze bewaarplaatsen heten na de wetswijziging provinciale archiefbewaarplaatsen.

C
In artikel 13, derde lid, wordt na “rijksarchiefbewaarplaats” ingevoegd: of een provinciale archiefbewaarplaats.
Deze wijziging regelt dat de machtiging tot opschorting van overbrenging in de provincie onder hetzelfde vervangingsregime blijven vallen. De rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincie heten na de wetswijziging provinciale archiefbewaarplaatsen.

D
Aan artikel 15, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Voor zover de beheerder van een archiefbewaarplaats een rijksarchivaris is als bedoeld in artikel 26, tweede lid, wordt het advies, bedoeld in de eerste volzin, gevraagd aan de algemene rijksarchivaris, bedoeld in artikel 25, eerste lid.
Het eerste lid van artikel 15 bepaalt dat een zorgdrager de openbaarheid van archiefbescheiden bij overbrenging mag beperken. Daarbij moet en advies gevraagd worden van de beheerder van de archiefbewaarplaats waar de stukken naar overgebracht worden. De wijziging regelt dat de rijksarchivarissen in de provincies deze adviesrol verliezen. Vanaf het moment dat de wet van kracht wordt, is deze rol overgenomen door de algemene rijksarchivaris. Dit past bij de ambitie van het Nationaal Archief om één e-depot voor alle rijksdiensten te beheren. Hoe dit uitpakt voor zaken die nog op papier worden overgedragen aan de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincie / provinciale archiefbewaarplaatsen is mij nog niet duidelijk.

E
In artikel 18, vierde lid, wordt “raadpleging of gebruik” vervangen door: uitlening als bedoeld in het tweede lid.
Dit is een logische, vooral taalkundige aanpassing om het lid meet consistent te laten zijn met de rest van het artikel.

F
In artikel 26, tweede lid, vervalt “de bewaring van de archiefbescheiden van de provinciale organen. Voorts is de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van een provincie bestemd voor”.
Met dit artikel wordt de verplichting tot het opnemen (en dus onderbrengen) van de provinciale archieven bij het Rijksarchief in de provincie geschrapt. Het is aan het Provinciaal Bestuur om te bepalen waar ze hun archieven onderbrengen. In veel gevallen zal dat gewoon weer het Rijksarchief zijn, maar het hoeft niet.

G
Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerst lid vervalt “, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats”.
De wijziging legt de zorg van ook de overgebrachte archiefbescheiden bij Gedeputeerde Staten.
2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. Onze minister kan in bijzondere gevallen een subsidie verstrekken voor de kosten van het beheer van de in de provinciale archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, indien de aard of de omvang van de archiefbescheiden naar zijn oordeel daartoe aanleiding geeft.
Het nieuwe lid geeft de vrijheid om toch bij te dragen aan de beheerkosten van de provinciale archieven. Bijvoorbeeld als het archieven met een nationaal of internationaal belang zijn.
4. In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van die wet van toepassing op de subsidie, bedoeld in het derde lid.
Volgens het derde lid van artikel 4:21 AWB is subsidie niet bedoeld voor krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen (zoals een RHC). Het nieuwe lid 4 maakt daar weer een uitzondering op, door de subsidie in het nieuwe lid 3 wél als zodanig aan te merken (een uitzondering op een uitzondering, dus).

H
Artikel 28 komt te luiden:
Artikel 28
Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid, over te brengen archiefbescheiden van de provinciale organen wijzen gedeputeerde staten een provinciale archiefbewaarplaats aan.
Het artikel verandert volledig. Hier stonden namelijk lid 1 en lid 2, die de aanstelling van een provinciaal archiefinspecteur regelde. Die zijn nu vervallen en vervangen door bovenstaande tekst. Het aanwijzen van een archiefbewaarplaatst door Gedeputeerde Staten past in de lijn van het aankleden van de archiefzorg van de provincies.

I
Artikel 29 komt te luiden:
Artikel 29
Ook dit artikel is volledig gewijzigd. Origineel was hier geregeld hoe de provincie en het rijk met elkaar omgaan met betrekking tot de in de Rijksarchiefbewaarplaats opgenomen provinciale archieven.
1. De provinciale archiefbewaarplaats wordt beheerd door een provinciearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek of, zo geen zodanige archivaris mocht zijn benoemd, door de secretaris.
Ook hier wordt de archiefzorg van de provincie verder aangekleed, analoog aan de gemeentearchivaris. Wat ik alleen niet begrijp is dat de provinciearchivaris niet verplicht gesteld wordt. Dat je gemeenten niet verplicht om een archivaris aan te stellen, vind ik al raar, maar gezien de schaalgrootte van veel gemeentelijke organisaties ook wel weer voorstelbaar. Maar waarom de provincies dat niet zouden kunnen, is me een raadsel. Gemiste kans.
2. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van gedeputeerde staten, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet belast de provinciearchivaris. Met betrekking tot dit toezicht stellen provinciale staten een verordening vast.
Net als bij gemeenten de gemeentearchivaris toezicht heeft op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden, heeft de nieuwe provinciearchivaris dat bij de provincie. Voorheen een taak van de provinciaal archiefinspecteur.
3. De provinciearchivaris wordt door gedeputeerde staten benoemd, geschorst en ontslagen.
Behoeft geen verdere uitleg.

ARTIKEL II
De Wet op het specifiek cultuurbeleid wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 2c, eerste lid, wordt “drie commissies” vervangen door “twee commissies” en vervalt “de Archiefwet 1995,”.
Door het vervallen van de BCA, is er geen commissie meer binnen de Raad voor Cultuur die de Archiefwet 'vertegenwoordigd'. Daarmee vervalt een van de belangrijkste koppelingen met het cultuurbeleid. De Algemene Rijksarchivaris is nu de belangrijkste (en enige) adviseur van de Minister (van OC&W) geworden. Tegelijkertijd krijgt de Archiefwet steeds meer de uitwerking van een informatiewet.

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
We zijn benieuwd!

Plaatjes
http://www.myconfinedspace.com/wp-content/uploads/2008/05/iron-man-register-its-the-law.png

maandag 28 februari 2011

Versies, archiefstukken en selectielijsten

Vandaag blogde Ingmar Koch over een uitspraak van de Raad van State (RvS). De zaak gaat over openbaarmaking van het eerste ontwerp en alle overige versies van een bestemmingsplankaart in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Behoort bij koninklijk besluit van 8 november 2010, no. 10.003058

dinsdag 15 februari 2011

Is "JPEG compressed TIFF" geschikt als archiefexemplaar?


Momenteel ben ik bezig met het opstellen van een handboek vervanging voor een gemeente. Dat handboek is de basis voor de aanvraag voor een machtiging voor vervanging van archiefbescheiden bij Gedeputeerde Staten van de provincie, waar deze gemeente onder valt. Eén van de zaken die bij het schrijven van het handboek naar voren kwam, was het gebruik van JPEG compressed TIFF als archiefexemplaar in het document management systeem. 

Compressie

vrijdag 4 februari 2011

De Flash Crash van 6 mei 2010, om 14:42:44 uur en 75 milliseconden

Weer eens een aardig programma van VPRO's Tegenlicht: Money and Speed: Inside the Black Box. De documentaire reconstrueert de flashcrash die plaatsvond op de Amerikaanse financiële markten op donderdagmiddag 6 mei 2010. Om 14.42.44 uur en 75 milliseconden stortten de Amerikaanse financiële markten, om niet direct aanwijsbare redenen en met ongekende snelheid in, om vervolgens na 20 minuten tot het oude niveau terug te keren. 

Get Microsoft Silverlight Of bekijk de flash versie.

Waar gaat het over?

zaterdag 29 januari 2011

De Piratendoos

Leuk projectje: The PirateBox. Een alles-in-een mobiele dinges om te communiceren en bestanden te delen.
The PirateBox: anywhere, anytime.