donderdag 23 december 2010

WOB per email bij de Rijksoverheid: een doodlopende weg?

Naar aanleiding van het verschijnen van het Omega-rapport (zie mijn blog Bewolkt met een hoop mist) heb ik per mail een WOB-verzoek ingediend bij de Rijksoverheid. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.
Schiet eens een WOB-verzoek in...

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) geeft iedereen de gelegenheid om informatie bij de overheid op te vragen, zolang die informatie maar in documenten vastligt en bij de overheid berust. Omdat - volgens de berichten - het rapport verspreid is onder onder andere bestuurders en top-ambtenaren bij de Rijksoverheid, mag je er van uitgaan dat het document zich op één of meerdere ministeries bevindt.

Omdat het rapport niet online te bekijken is, leek een WOB-verzoek bij de ministeries wel op zijn plaats. Het is immers een document waarop de overheid beleid zou kunnen baseren. Joost Geraets heeft overigens een verzoek bij de mensen van Omega zelf gedaan. Eens kijken wat als eerste resultaat heeft.

Omdat ik niet weet welk(e) ministerie(s) een kopie van het rapport heeft (hebben), leek het me wijs om alle ministeries aan te schrijven. Per mail, natuurlijk. Volgens de site van de Rijksoverheid mag je een WOB-verzoek per mail indienen, dus dat is geen probleem. Dacht ik.

Sinds de nieuwe opzet van de Rijksoverheidssites is mailen met een ministerie nog maar op één manier mogelijk. Alle pogingen om via de site Rijksoverheid.nl het mailadres van een ministerie te achterhalen leiden naar het reactieformulier van Postbus 51. Alhoewel de organisatie Postbus 51 wettelijk de plicht heeft om het door te sturen naar het juiste ministerie leek me dat niet de meest effectieve methode.

Na een tweet van mijn hand over deze situatie, kwam collega Aike van der Ploeg met de tip om dan een WOB-verzoek te richten aan Maarten Hillenaar, CIO Rijk bij het Ministerie van BZK. Zo gezegd, zo gedaan:

Van: CHIDO advies
Verzonden: woensdag 15 december 2010 17:19
Aan: Maarten Hillenaar
Onderwerp: Verzoek om kopie van het rapport Kruispunt van Wegen

Geachte heer Hillenaar,

Uit verschillende bronnen in de media begrijp ik dat binnen het Rijk het rapport
Kruispunt van Wegen van de denktank Omega aanwezig is: Automatiseringsgids en Binnenlands Bestuur.

Volgens de berichten is het rapport Kruispunt van Wegen verspreid onder bewindslieden, fractieleden en topambtenaren. Het is dus aannemelijk dat het rapport bij u of een andere Rijksambtenaar berust.

Hierbij verzoek ik u om mij een kopie te verschaffen van dit rapport. Mijn verzoek heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) als grondslag. Volgens de website rijksoverheid.nl is het toegestaan een Wob-verzoek per mail in te dienen.

Helaas is het niet mogelijk om de ministeries apart via een mailadres te benaderen. Alle wegen daartoe leiden naar een mailformulier van Postbus 51, met beperkte tekstruimte en geen mogelijkheid voor bijlagen. Dit betekent dat ik een ministerie als bestuursorgaan niet expliciet kan benaderen. Wellicht is dit een aandachtspunt voor u, als CIO Rijk.

Mocht u niet op de hoogte zijn van de vindplaats van het rapport, dan verzoek ik u op basis van art. 4 Wob mijn verzoek naar de juiste adressen door te sturen en mij daarvan op de hoogte te brengen. Bij voorbaat dank.

Ik hoop zo spoedig mogelijk iets van u te horen.

Met vriendelijke groeten,
Chido Houbraken
Maarten Hillenaar heeft in een mail van 19 december gereageerd met de belofte te kijken wat hij voor me kan doen en dat 's-Rijks bereikbaarheid per mail zijn aandacht heeft.

Daarna vond nog een kleine tweetwisseling tussen de Rijksoverheid en mij plaats over de mogelijkheden van een WOB-verzoek:
http://twitter.com/Rijksoverheid/status/16800049501569024
http://twitter.com/adviesCH/status/16834756708663296

http://twitter.com/Rijksoverheid/status/17205871213813760

Probleem is dat ik niet weet wat het juiste ministerie zou moeten zijn. En dat dus niet kan aangeven in een bericht aan Postbus 51. Ik vertrouw niet erg op de WOB-kennis bij dit organisatieonderdeel van de Rijksoverheid.

Later hopelijk meer.

Update 27-12-2010
Vandaag is de ontvangstbevestiging van mijn WOB-verzoek binnengekomen. De raderen bij het Ministerie van BZK zijn in werking gezet.

Gerelateerde berichten:
Verwachtingen: Bewolkt met een hoop mist


Plaatjes
http://blog.blueskyfactory.com/wp-content/uploads/2009/09/emails.jpg

4 opmerkingen:

René Steetskamp zei

Sterkte!

Jack zei

grappig! Dit is de klantgerichte overheid waar we met z'n allen aan werken.

Chido Houbraken zei

@René
Dank!

@Jack
Ik wacht nog even de 'definitieve' reactie van Hillenaar, alvorens mijn definitieve oordeel te geven :-) Het zou zomaar een lerende organisatie kunnen zijn en dat betekent ook wel wat.

JoG zei

Hoi Chido, het ziet er naar uit dat ik eerder ben. Maar niet op de manier zoals ik had verwacht / gehoopt.

Het was inmiddels onverwacht... Met dank aan Jaap van Till die mijn artikel en online verzoek heeft gelezen.

Ik had eerder dhr. Scheffens van de denktank per e-mail benaderd, deze heeft nooit gereageerd.

Dhr. van Till heeft dus gereageerd op mijn oproep in mijn blog. Netjes.